STOP Hammertime

Dette skiltet stod i bunnen av Løkkeveien og er nå borte fordi utkjørsla ble stengt.

«^»

Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.