Skriften på veggen

Et varsel skrevet med fremmed alfabet.

«^»

Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.