Forbudt for knallerter

Enda et skilt som har opphørt å eksistere. Ved Farsund gamle sykehus.

«^»

Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.