Den smarteste hunden i klassen

Man bruker ikke hodet hvis man ikke sitter fast!

«^»

Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.