To fugler på en gren

Dette er faktisk et dokumentarisk foto - har ikke du hatt slike briller?

«^»

Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.