Heskjestad-samlinga — 2022

Amatørfotograf Kjell Cato Heskjestad.

Kort om bildene mine: Kall sansenes oppfattelse av rommet, objekt vs bakgrunn og verdirelasjoner for det menneskelige datum. Det gir da mening å snakke om f.eks. fuglers og insekters datum, men også virtuelle datum. Alle tar utgangspunkt i det samme reflekterte lyset, men oppfattes forskjellig. Min tanke er at slike virtuelle datum kan ha likhetstrekk med poesi, og er ikke et utroskap mot mine objektiv.

Fra kunstutstillingen BLÅ 2010.
Fra kunstutstillingen RÅ 2011.

ENGLISH PLEASE


Alle år202320222016-20212015201420132012201120102009200820072006


Farsund sky - nei, by

Kyst

Grønn bølge — Rauna og Kviljo-odden. Tung regnsky foran og lett overskyet bak meg.

Grønn bølge

Stunt

Monster

Monster

Dysfunksjonell

Streng sjø

Kors og skip

Ytterst

Maske og stokk

Skjære

Mekanisk dyr

De store og de små

U-sving

Rullende ku — Denne kua har oppdaget en ny bevegelsesmåte, og gjør seg nå klar til å demonstrere

Båt

Listahøst

The light in my little girl's eye

Syklist og dør

Måne bak sky

Sjø

Vestbygda nattestid

Skjære

Danefjell og Håkniben

Lindesnes fyr

Bil i Jentefjellan

Nyttår på fjellet — Mot Farsund

Nyttår på fjellet — Lista

Nyttår på fjellet — Mot Lista

Nyttår på fjellet — Mot Lista

Nyttår på fjellet — Mot Røsseviga

Nyttår på fjellet — Mot Vanse

Nyttår på fjellet — Mot Vanse

Nyttår på fjellet — Mot Vanse

Nyttår på fjellet — Mot Vestbygda

Nyttår på fjellet — Mot Vestbygda

Nyttår på fjellet — Mot Vestbygda

Nyttår på fjellet — Mot Vestbygda