Heskjestad-samlinga — 2023

Amatørfotograf Kjell Cato Heskjestad.

Kort om bildene mine: Kall sansenes oppfattelse av rommet, objekt vs bakgrunn og verdirelasjoner for det menneskelige datum. Det gir da mening å snakke om f.eks. fuglers og insekters datum, men også virtuelle datum. Alle tar utgangspunkt i det samme reflekterte lyset, men oppfattes forskjellig. Min tanke er at slike virtuelle datum kan ha likhetstrekk med poesi, og er ikke et utroskap mot mine objektiv.

Fra kunstutstillingen BLÅ 2010.
Fra kunstutstillingen RÅ 2011.

ENGLISH PLEASE


Alle år202320222016-20212015201420132012201120102009200820072006


Forvaring

Bellevue og Knyggen